Shofar

— hääl, mis tagab meile magusa aasta ja hea elu!

Šofar, kirjutab Rambam, näib hüüdvat: „Ärgake, magajad, üles oma unest! Tukkujad, ärgake oma unisusest! Katsuge läbi oma teod ja pöörduge tagasi ning mõelge oma Loojale!“. Šofaril on ainulaadne kõla. Šofari puhutakse Roš HaŠana esimesel ja teisel päeval 100 korda. Šofari helide kuulamine on suur mitsva, sest selle hääl kajastab juudi rahva pöördumist J-mala poole. Selle iidse muusika- ja signaalinstrumendi helid on Roš HaŠanale järgnevate ja Jom Kipurini kestvate hirmuvärina päevade lahutamatu osa. Nad annavad hämmastavalt täpselt edasi K-igekõrgema poole pöörduva inimese meeleseisundit, andes kord edasi nuttu ja ohkamist, kord kutsudes hinge ärkama ja J-mala juurde naasma.

Шофар

— голос, который гарантирует нам сладкий год и хорошую жизнь!

Шофар, пишет Рамбам, словно взывает: "Проснитесь, спящие, от вашего сна! Задремавшие, пробудитесь от вашей дремоты! Проверьте ваши поступки, и вернитесь к тшуве, и вспомните вашего Творца!" Шофар имеет уникальное звучание. В шофар трубят по 100 раз в первый и второй день праздника Рош а-Шана. Слушать звуки шофара – великая мицва, ведь его глас олицетворяет обращение еврейского народа к Вс-шнему. Трубные звуки этого древнейшего музыкального и сигнального инструмента – неотъемлемая часть Дней трепета, наступающих после Рош а-Шана и продолжающихся до Йом Кипура. Они поразительно точно передают душевное состояние обращающегося к Вс-шнему человека, издавая то плачь и вздохи, то призывая к пробуждению души и возвращению к Б-гу.

Materjalid

— Материалы

Üritused

— Мероприятия

Coming events
Past events
Coming soon

Kalender

— Календарь