Šma Israel

— ühtse Loojasse usu väljendamine ja tema täieliku võimu tunnistamine!

*Šma Israel on juudi esimene, kõige olulisem tunnistus oma juutlusest. See on palve algus, mis peegeldab juudi rahva olemust, tema usku, saatust, missiooni ajaloos. Need sõnad olid alati esimesed, mida juudi lapsed õppisid, ja viimased, mis tulid juudi huulilt, kui saabus tund sellest maailmast lahkuda. Seda fraasi, mis on kirjas Tooras, peaks lausuma iga päev kaks korda: hommikul ja õhtul. „Šma Israel!, Ado-nai Eloheinu, Ado-nai Ehad!” („Kuule, Iisrael! Issand on meie J-mal, Issand on üks!”)

Шма Исраэль

— выражение веры в Единого Творца и признание полной Его власти!

*Шма Исраэль — это самое первое, самое главное выражение евреем своего еврейства. Это начало молитвы, в которой отражена сама суть еврейского народа, его веры, его судьбы, его миссии в истории. Эти слова всегда были первыми, что учили еврейские дети, и последними, которые сходили с уст евреев, когда наступал час расстаться с жизнью в этом мире. Эту фразу, записанную в Торе, положено произносить ежедневно два раза: утром и вечером.  "Шма Исраэль!, Адо-най Элоѓейну, Адо-най Эхад! ("Слушай, Израиль! Г-сподь - Б-г наш, Г-сподь один!")

Materjalid

— Материалы

Üritused

— Мероприятия

Coming events
Past events
Coming soon

Kalender

— Календарь