Šma Israel

— ühtse Loojasse usu väljendamine ja tema täieliku võimu tunnistamine!

*Šma Israel on juudi esimene, kõige olulisem tunnistus oma juutlusest. See on palve algus, mis peegeldab juudi rahva olemust, tema usku, saatust, missiooni ajaloos. Need sõnad olid alati esimesed, mida juudi lapsed õppisid, ja viimased, mis tulid juudi huulilt, kui saabus tund sellest maailmast lahkuda. Seda fraasi, mis on kirjas Tooras, peaks lausuma iga päev kaks korda: hommikul ja õhtul. „Šma Israel!, Ado-nai Eloheinu, Ado-nai Ehad!” („Kuule, Iisrael! Issand on meie J-mal, Issand on üks!”)

Шма Исраэль

— выражение веры в Единого Творца и признание полной Его власти!

*Шма Исраэль — это самое первое, самое главное выражение евреем своего еврейства. Это начало молитвы, в которой отражена сама суть еврейского народа, его веры, его судьбы, его миссии в истории. Эти слова всегда были первыми, что учили еврейские дети, и последними, которые сходили с уст евреев, когда наступал час расстаться с жизнью в этом мире. Эту фразу, записанную в Торе, положено произносить ежедневно два раза: утром и вечером.  "Шма Исраэль!, Адо-най Элоѓейну, Адо-най Эхад! ("Слушай, Израиль! Г-сподь - Б-г наш, Г-сподь один!")

Materjalid

— Материалы

Что такое Ханука?

Ханука (в 2021 г. отмечается 28 ноября - 6 декабря) - это праздник, который отмечает победу света над тьмой, чистоты и искренности - над конформизмом и приспособленчеством, духовности - над сугубым материализмом.

Loe rohkem / Читать больше >
Chanukah Basics

The Chanukah story, Chanukah observances, Chanukah FAQs and the menorah lighting procedure in succinct form -- with a plethora of links that lead to the unabridged version...

Loe rohkem / Читать больше >
Мистический смысл молитвы "Слушай, Израиль!"
Loe rohkem / Читать больше >
Произнесение молитвы "Шма Исраэль"

Текст, перевод, транслитерация, аудиовоспроизведение

Loe rohkem / Читать больше >
The Shema in the Original Hebrew and Transliteration
Loe rohkem / Читать больше >

Üritused

— Мероприятия

Coming events
Past events
All Chanukah events (EST):
12.08.2022
15:05
All Chanukah events:
12.08.2022
15:05
Menorah car Parade
04.12.2021
18:15 — 20:00
All Chanukah events - Все мероприятия Хануки:
12.08.2022
15:05 — 00:00
The Grand Menorah lighting in Tartu
28.11.2021
16:00 — 18:00
Coming soon

Kalender

— Календарь