Purim —

rõõmu püha, tagurpidi päev!

Kaua aega tagasi ühel adari kuul rippus meie rahva kohal kohutav oht. Õel minister Aman veenis kuningas Ahašverost hävitama kõik juudid ühel päeval, 13. adaril.

Kuninganna Estril ja tema onul Mordokail õnnestus veenda kuningat mitte dekreeti tühistama (see oli võimatu), vaid andma välja uut dekreeti, mis lubaks juutidel oma vaenlastele vastu hakata. Selle sündmuse auks tähistavad juudid kogu maailmas rõõmsat Purimipüha. Purim on karnevalide ja ümberriietumise, koomiliste etenduste – purimšpil’ide aeg, rikkalike söömingute aeg, kus on palju veini ja kohustuslikud hamentašen’id, kolmnurksed pirukad maitsva täidisega. Pühade eel peetakse Estri paastu ja pühade ajal loetakse sünagoogides Estri rulli, mis jutustab juutide pääsemise lugu.

Purimil tuleb järgida nelja selle püha juurde kuuluvat tava.

  1. Kuulata kaks korda Estri rulli lugemist.
  2. Teha oma sõpradele vähemalt kaks söödavat kingitust (mišloah manot).
  3. Teha abivajajatele kingitusi.
  4. Osaleda pidulikul söömingul ja lõbustustel.

Purimil on tavaks annetada heategudeks pool seeklit.

Sel päeval võite oma äranägemise järgi annetada 1,5 eurot mis tahes J-malale meelepärasel eesmärgil.

Пурим —

праздник радости, день - наоборот!

Давным - давно в месяце Адар над нашим народом нависла страшная опасность. Злобный министр Ѓаман уговорил царя Ахашвероша уничтожить всех евреев в один день 13 Адара.

Царица Эстер и ее дядя Мордехай сумели убедить царя не отменить указ (это было невозможно), но издать новый указ, позволявший евреям оказывать сопротивление своим врагам. В честь этого события евреи всего мира отмечают веселый праздник Пурим. Пурим – время карнавалов и переодеваний, шуточных представлений – пуримшпилей, обильного застолья с большим количеством вина и обязательными хоменташенами, треугольными пирожками со вкусной начинкой. В канун праздника соблюдают "пост Эстер", а в праздничные дни в синагогах читают Свиток Эстер, в котором рассказывается история спасения евреев.

В Пурим необходимо выполнить четыре праздничных заповеди:

  1. Прослушать два раза чтение Свитка Эстер
  2. Подарить хотя бы два съедобных подарка (мишлоах манот) своим друзьям
  3. Сделать подарки нуждающимся
  4. Принять участие в праздничной трапезе и веселье

В Пурим принято делать пожертвование в половину шекеля на добрые дела.

Вы можете в этот день пожертвовать 1,5 евро на любое Б-гоугодное дело по Вашему усмотрению.

Materjalid

— Материалы

Üritused

— Мероприятия

Coming events
Past events
Coming soon

Kalender

— Календарь