Toora õppimine –

juudi rahva olemasolu tagatis ja peamine tegevus!

Käsk Toorat õppida on kohustuslik igale juudile.

"Meie targad ütlesid: „Toora õppimine on samaväärne kõigi käskude täitmisega.” Toorat õpitakse kogu elu, sest see on täis piiritut tarkust. Kunagi pole liiga hilja Toora õppimist alustada. Juudi religiooni ainulaadne omadus on see, et see nõuab igalt usklikult õppimist. See ei ole abstraktne ideaal, vaid otsene religioosne kohustus, nõudmine, mis on adresseeritud igale juudile.

Изучение Торы –

залог существования и главное занятие еврейского народа!

Заповедь изучения Торы является обязательной для каждого еврея.

Сказали наши мудрецы: "Изучение Торы равноценно исполнению всех заповедей". Тору учат всю жизнь, ведь она полна безграничной мудрости. Начинать изучение Торы никогда не поздно.  Уникальная особенность еврейской религии состоит в том, что она требует, чтобы каждый верующий учился. Это не абстрактный идеал, а прямая религиозная обязанность, требование, обращенное к каждому еврею.

Materjalid

— Материалы

Üritused

— Мероприятия

Coming events
Past events
Coming soon

Kalender

— Календарь