Teekonnapalve –

teel koos J-malaga, head ja turvalist teed!

Vanasti oli igasugune teelolek täis kõikvõimalikke ohte. Röövlid, metsloomad, halb ilm. Nii tekkis teekonnapalve: lühike, kuid väga südantliigutav tekst palvega J-malale kaitsta teele asujaid kõigi õnnetuste eest. Tänapäeval on maailmas ringi reisimine muutunud palju turvalisemaks, kuid me kõik teame, et me ei kontrolli oma saatust. Seetõttu on teekonnapalve ka meie ajal asjakohane. Küsige rabi käest, millal täpselt seda tuleks lugeda.

Дорожная молитва –

в дороге с Б-гом, счастливого и безопасного пути!

В старину любое нахождение в пути было сопряжено со всяческими опасностями. Разбойники, дикие звери, ненастья. Так и появилась "дорожная молитва", короткий, но очень проникновенный текст с просьбами к Б-гу защитить отправившихся в путь от всяких напастей. Сегодня перемещения в пространстве стали куда безопаснее, но ведь все знают - не мы распоряжаемся своей судьбой. А потому, "дорожная молитва" актуальна и в наше время. Спросите у раввина, когда именно ее положено произносить.

Materjalid

— Материалы

Üritused

— Мероприятия

Coming events
Past events
Coming soon

Kalender

— Календарь