Brahcha —

tänulikkus Loojale ja õnnistus temalt!

Judaismis on palju õnnistusi erinevatel puhkudel: enne sabatiküünalde süütamist, enne käte pesemist, enne söömist ja pärast sööki. Brahha on ennekõike tänu K-igevägevamale. Iga meeldiva asja eest tuleb tänada. See aitab inimesel hinnata kõike, millest ta osa saab, mitte võtta kõike iseenesestmõistetavana. Harjutades end õnnistusi lausuma muudetakse isegi selline pealtnäha argine tegu nagu söömine ja janu kustutamine millekski sisukaks ja ülevaks.

Браха —

благодарность Творцу и благословение от Него!

В иудаизме существует много брахот (благословений) по различным поводам: перед зажиганием субботних свечей, перед омовением рук, перед принятием пищи и после окончания трапезы. Браха — это прежде всего благодарность Вс-вышнему. За любое удовольствие надо благодарить. Это помогает человеку ценить все, что он получает, не воспринимать это как само собой разумеющееся. Приучив себя произносить благословения, человек превращает даже такое приземленное, казалось бы, действие, как принятие пищи и утоление жажды в нечто осмысленное и возвышенное.

Materjalid

— Материалы

Üritused

— Мероприятия

Coming events
Past events
Coming soon

Kalender

— Календарь