Juudi haridus –

tagab juudi rahva tuleviku!

Heebrea keeles tähistatakse haridust sõnaga hinukh. Seda sõna võib tõlkida kui haridust, kasvatust, koolitust. Juba iidsetest aegadest on juudi haridus olnud üks juudi elu olulisemaid osi. Laste õpetamine oli kohustuslik, seega oli kogu rahvas kirjaoskaja. Juba enam kui kaks tuhat aastat tagasi olid olemas avalikud haridusasutused, kus juudi lapsed õppisid lugema ja kirjutama, õppisid tundma juudi traditsioone ja Toorat. Nendes koolides anti edasi mitte ainult kogemusi ja teadmisi, vaid ka vaimu ja traditsioone.

Tallinna sünagoogis on pühapäevakool, õppekeskus ning mitteformaalse hariduse programmid noorukitele ja noortele. Siin saab igaüks valida midagi oma soovi järgi.

Еврейское образование –

гарантирует будущее еврейского народа!

Образование на иврите обозначается словом хинух. Это слово можно перевести как образование, воспитание, обучение. С древних времен еврейское образование являлось  одной из важнейших состовляющих еврейской жизни. Обучение детей было обязательным, поэтому весь народ владел грамотой. Уже более двух тысяч лет назад существовали общественные учебные заведения, в которых еврейские дети учились грамоте, еврейской традиции, изучали Тору. В этих школах передавали не только опыт и знания, но и дух, и традиции.

В Таллиннской синагоге работает воскресная школа, учебный центр, программы неформального образования для подростков и молодежи.  Здесь каждый может выбрать себе что-то по вкусу.

Materjalid

— Материалы

Üritused

— Мероприятия

Coming events
Past events
Coming soon

Kalender

— Календарь